LISÄ- JA ERITYISMATKAEHDOT
Matkojemme erityisluonteen vuoksi (esim. olosuhteet kohdemaissa ja reittilentojen käyttö) sovellamme yleisten matkapakettiehtojen (YME) ohella seuraavia lisä- ja erityisehtoja:

Maksusuoritukset

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja matkan varattuaan maksaa Traveller Oy:lle ennakko- ja varausmaksun seitsemän (7) päivän sisällä. Ennakko- ja varausmaksun suuruus on 350 €. Poikkeavasta ennakko- ja varausmaksusta ilmoitetaan matkan varauksen yhteydessä. Loppumaksu maksetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan alle 45 vuorokautta ennen matkan alkua, maksetaan matka kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä. Palvelun tuottajan maksuehtojen ollessa edellä mainittuja tiukempia, ovat poikkeukselliset maksuaikataulut mahdollisia. Mikäli maksu laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus. Matka maksetaan verkkokaupassa, tilisiirtona tai luottokortilla (Visa, Master Card, American Express, Diner’s Club). Maksupalvelulain mukaisesti, veloitamme luottokorttimaksuista korttiyhtiön veloittaman luottoprovision lukuun ottamatta Visa ja Master Card maksuja. Provisio peritään maksun yhteydessä siitä summasta, joka maksetaan kortilla.
Joissain Aasian maissa lentokenttävero maksetaan vielä käteisellä lentoasemalla. Nämä maksut eivät sisälly matkojen hintaan.
Matkan hintaan lisätään Traveller Oy:n palvelumaksu 50 €/tilaus.

Matkustajan vastuu

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimi- ja passitiedot täsmälleen samalla tavalla kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Veloitamme uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista muutoskulun 100 €/henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos kuljetusyhtiön säännöt eivät salli nimenmuutosta, veloitetaan lisäksi matkalipun koko hinta. Jo kirjoitettuja matkalippuja ei voi myydä tai antaa toisen henkilön käytettäväksi. Matkustajan tulee viipymättä tarkistaa saamansa matka-asiakirjat ja liput sekä ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista Traveller Oy:lle.
Emme suorita takaisinmaksua käyttämättömistä palveluista tai matkalipuista. Matkustaja on velvollinen itse tarkistamaan passinsa voimassaolon ja kunnon. Passin tulee olla voimassa vielä 6 kuukautta matkojemme jälkeen. Passissa tulee olla myös riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä matkaan liittyviä viisumeita varten. Jos matkustajalla ei ole Suomen kansalaisuutta, tulee siitä ilmoittaa matkaa varatessa, sillä se saattaa vaikuttaa viisumimääräyksiin sekä viisumikuluihin. Traveller Oy ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Traveller Oy ei ole myöskään vastuussa matkustajan itse hankkimista mahdollisesti puutteellisista matka-asiakirjoista esim. passista ja viisumeista eikä mahdollisista rokotuksista.

Matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu

Matkojemme hintoihin ei sisälly peruutusturvaa eikä matkavakuutusta. Kehotamme matkustajaa jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkakumppanin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.  Suosittelemme myös tarkistamaan matkavakuutuksen kattavuuden mahdollisen vuoristotaudin hoidon- ja evakuointikulujen osalta, mikäli matka suuntautuu korkealla sijaitseviin kohteisiin. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Traveller Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Traveller Oy ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Omaisuuden ja henkilön turva ei kaikissa matkakohteissa ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin matkustettaessa voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne.

Matkakohteen erityisolosuhteet sekä aikataulu-ja hinnanmuutokset

Traveller Oy:llä on oikeus hinnanmuutoksiin sopimuksen syntymisen jälkeen mikäli ne perustuvat YME 8. kohdassa mainittuihin syihin, kuten muuttuneisiin hintoihin tai valuuttakursseihin. Traveller Oy:n Trans-Siperian junamatkat tehdään venäläisillä, mongolialaisilla tai kiinalaisilla junilla kahden tai neljän hengen osastoissa makuuvaunupaikoilla. Meno- tai paluulennot tehdään reittilennoilla turistiluokassa. Matkan aikana tapahtuvista lentomatkojen mahdollisista aikataulunmuutoksista ja myöhästymisistä vastaa ao. lentoyhtiö. Juna-aikatauluista ja niiden mahdollisista muutoksista vastaa rautatieyhtiö.  Matkakohteidemme erityisoloista johtuen pidätämme oikeuden matkaohjelmien muutoksiin.

Matkojen toteutuminen

Traveller Oy:llä on oikeus peruuttaa ryhmämatka, mikäli sille ei ole ilmoittautunut riittävästi lähtijöitä. Ilmoitamme lähtijöiden minimimäärän matkakohtaisesti. Tällöin matkustajille ilmoitetaan peruutuksesta viimeistään 21 vrk ennen matkaa ja suoritetut maksut palautetaan. Traveller Oy:llä on myös oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen johdosta esim. poliittiset levottomuudet, sotatoimet, luonnonmullistukset, lakot ja vastaavat.

Matka-asiakirjat noudetaan Traveller Oy:n toimistosta 1-2 viikkoa ennen matkan alkua. Pyydettäessä lähetämme ne postitse 1. lk kirjeenä. Emme vastaa jos lähetys katoaa postissa. Asiakkaan pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan lähetämme matka-asiakirjat kirjattuna.
Asiakas vastaa esim. junamatkojen ja muiden kuljetusten ajan itse itsestään ja matkatavaroistaan. Asiakas on velvollinen noudattamaan matkanjohtajan ja esim. junahenkilökunnan ohjeita junassa ja asemilla. Junasta poistuminen asemilla tapahtuu omalla vastuulla.

Muutos- ja peruutusehdot

Johtuen matkan erikoisluonteesta sekä Venäjän, Mongolian ja Kiinan rautateiden tilaus- ja peruutusehdoista noudatamme seuraavia varaukseen liittyviä lisä muutos- ja peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien äkillinen sairastuminen).

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun, joka on 100 €/muutos. Muutokseksi katsotaan esim. jokainen erillinen junamatka osuus esim. Moskova – Irkutsk – Ulan Bator – Peking varauksen muutos on 3 muutosta 3 x 100 € = 300 €.

Muutoksesta aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

YME 4.1. kohdasta poikkeavat peruutusehdot

Jos matkustaja peruuttaa matkansa:
viimeistään 61 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokuluina 100 €/hlö sekä jo mahdollisten lentolippujen ja muiden palveluiden peruutukseen liittyvät kulut sekä mahdolliset maksetut viisumimaksut.
60 – 35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250 €/hlö ja lentolippujen ja muiden palveluiden peruutukseen liittyvät kulut sekä mahdolliset maksetut viisumimaksut
34 – 21 vrk ennen matkan alku, pidätetään 350 €/hlö ja lentolippujen ja muiden palveluiden peruutukseen liittyvät kulut sekä mahdolliset maksetut viisumimaksut
20 – 4 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75 % matkan hinnasta ja lentolippujen ja muiden palveluiden peruutukseen liittyvät kulut sekä mahdolliset maksetut viisumimaksut
Myöhemmin kuin 4 vrk ennen matkan alkua, 95 % matkan hinnasta + toimistokulu 100 €

Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 €/henkilö.

Kuluttajaviraston rek. 4037/00/ Mj Mv U