Opas Korean demokraattiseen kansantasavaltaan on loppunut